STRONA GWNA - Zarejestruj

Zostań członkiem Klubu Japońskiego

Chcesz przystąpić do nas?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz, a następnie opłacić składkę członkowską, aby zostać pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia Klub Japoński i cieszyć się wszystkimi korzyściami z tego płynącymi.

Każdy członek stowarzyszenia wraz z przyłączeniem się do Klubu Japońskiego zobowiązuje się do płacenia składki symbolicznej składki członkowskiej, której wysokość wynosi 30 zł rocznie. Zachęcamy do deklarowania i wpłacania składki wyższej.

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia:

Klub Japoński
64 2490 0005 0000 4500 9693 2393


w terminie 7 dni od wypełnienia formularza (tj. do 2024-07-31 z dopiskiem: "składka 2012" (jeżeli przelew nie jest dokonywany z konta osobistego członka, prosimy o wpisanie najpierw imienia i nazwiska osoby, za którą została zapłacona składka).

Wypełnienie tej deklaracji wystarczy aby zostać przyjętym.
Wszystkie pola są obowiązkowe.

Przekazane dane służą wyłącznie realizacji danych statutowych stowarzyszenia i nie są udostępniane osobom ani podmiotom postronnym.

Deklaracja wstąpienia do Klubu Japońskiego

Nazwa konta (Login name):
Hasło dostępu (Password):
Ponów hasło dostępu (Password verification):
Imię (Surname):
Nazwisko (Name):
Data ur. (RRRR-MM-DD) (Date of birth):
Miejsce urodzenia (Birth place):
Telefon kontaktowy (Phone number):
Adres e-mail (E-mail address):
Ulica, nr domu, nr lokalu (Street address):
Miejscowość (City):
Kod pocztowy (Postal code):
Poczta (Post office):
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Klub Japoński. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych przez stowarzyszenie w celach statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z pózn. zm.).
Deklaruję wysokość składki rocznej:
Reklama
Poudnik Zero, ul. Wilcza 25

Grupa Ryba, ul. Kasprzaka 7
 
Gry
 
Artykuły
 
Copyright © 2011, 2012 Klub Japoński